Visa E7 – 3 Tháng 04/2023 Đã Về! Chúc Mừng Các Anh Em Đi Diện Kỹ Thuật Viên Đóng Tàu

Visa E7 – 3 Tháng 04/2023 đã về! Chúc Mừng các anh em đi diện kỹ thuật viên ngành đóng tàu. Tiếp tục tuyển 100 bạn đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc ngành đóng tàu diện Visa E7 – 3. Một số hình ảnh Visa của các bạn:

Để được đăng ký đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc vui lòng liên hệ: 0966.999.136 (Mr Xuân) để đăng ký trực tiếp với công ty VISAE7.COM

Call Now