Quy trình tuyển dụng lao động nước ngoài ngành đóng tàu của Hàn Quốc (thị thực E-7)

Hôm nay, VisaE7.com xin tổng hợp Quy trình tuyển dụng lao động nước ngoài ngành đóng tàu của Hàn Quốc (thị thực E-7) gồm 7 bước sau:

 1. Chuẩn bị tuyển dụng (Công ty đóng tàu/công ty dịch vụ nhân lực)

Công ty đóng tàu Hàn Quốc lập kế hoạch tuyển dụng (lựa chọn và ký kết hợp đồng cung ứng & tiếp nhận lao động hoặc ủy quyền cho công ty dịch vụ giới thiệu nhân lực Hàn Quốc tuyển dụng lao động nước ngoài)

 1. Đăng ký nhu cầu nhân lực nước ngoài (Công ty đóng tàu/công ty dịch vụ nhân lực)

Công ty đóng tàu hoặc công ty dịch vụ giới thiệu nhân lực Hàn Quốc đăng ký kế hoạch tuyển dụng lao động nước ngoài với Hiệp hội đóng tàu Hàn Quốc KOSHIPA (bao gồm số lượng cần tuyển, ngành nghề và thời gian dự kiến kiểm tra tay nghề người lao động)

 1. Kiểm tra năng lực (Hiệp hội đóng tàu và Công ty đóng tàu)
 • Hiệp hội đóng tàu KOSHIPA lập đoàn kiểm tra tay nghề (đại diện của KOSHIPA, công ty đóng tàu, công ty dịch vụ giới nhân lực) để sang nước phái cử tổ chức kiểm tra trình độ tay nghề người lao động (đối với thợ hàn).
 • Hiệp hội KOSHIPA cấp chứng chỉ năng lực nghề cho lao động nước ngoài đạt yêu cầu sau khi kiểm tra.
 1. Cấp Giấy giới thiệu tuyển dụng tạm thời (Hiệp hội đóng tàu KOSHIPA)
 • KOSHIPA cấp Giấy giới thiệu tuyển dụng tạm thời sau khi xét hồ sơ tuyển dụng của Công ty đóng tàu hoặc công ty dịch vụ giới thiệu nhân lực Hàn Quốc và hồ sơ lao động được cấp chứng chỉ năng lực nghề.
 • Hồ sơ tuyển dụng người lao động sau khi có Giấy giới thiệu tuyển dụng tạm thời được chuyển lên Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc.
 1. Cấp Giấy giới thiệu tuyển dụng chính thức (MOTIE)
 • Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) xét duyệt và cấp Giấy giới thiệu tuyển dụng chính thức.
 • Hồ sơ tuyển dụng lao động sau khi được cấp Giấy giới thiệu tuyển dụng chính thức được gửi đến Bộ Tư pháp (MOJ) để xét duyệt.
 1. Cấp thị thực (MOJ)

Bộ Tư pháp Hàn Quốc (Các Văn phòng xuất nhập cảnh tại các địa phương) thẩm tra hồ sơ và phê duyệt lệnh cấp thị thực cho người lao động.

 1. Nhập cảnh

VISAE7.COM

Call Now